4_Ločno in stopnjevalno priredje_navodila za učenca