4_Ločno in stopnjevalno priredje_preverjanje znanja