Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Temeljni cilj je izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja, s tem pa tudi zagotavljanje kakovostnejšega znanja in zmožnosti naših učenk in učencev.

1. Struktura preizkusa znanja za NPZ v 9. razredu

  • Shema
PreizkusOpisDelež v skupnem številu točk  Predvideni čas
I. DEL  Eno ali več neznanih umetnostnih besedil ter naloge za preverjanje doseganja ciljev in standardov znanja iz učnega načrta  40 %60 minut (za oba dela skupaj)
II. DELEno ali več neznanih neumetnostnih besedil ter naloge za preverjanje doseganja ciljev in standardov znanja iz učnega načrta  60 %  

  • Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Ravni zahtevanega znanja  Predvideni delež v preizkusu
Znanje in poznavanje25 %
Razumevanje in uporaba40 %
Analiza, sinteza, vrednotenje35 %

2. Opis preizkusa znanja za NPZ v 9. razredu

Vsebina preizkusa:

  • branje enega daljšega ali več krajših neznanih umetnostnih besedil,
  • preverjanje razumevanja prebranega umetnostnega besedila,
  • preverjanje literarnovednega znanja v skladu s cilji/standardi UN v povezavi z izhodiščnim umetnostnim besedilom,
  • preverjanje zmožnosti pisanja krajšega besedila o izhodiščnem umetnostnem besedilu in ob njem ali pisnega medbesedilnega vrednotenja umetnostnih besedil,
  • branje enega daljšega ali več krajših neznanih neumetnostnih besedil,
  • preverjanje razumevanja prebranega neumetnostnega besedila,
  • preverjanje poimenovalne, upovedovalne/skladenjske, pravopisne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja v povezavi z izhodiščnim neumetnostnim besedilom, preverjanje metajezikovne zmožnosti,
  • preverjanje zmožnosti pisanja krajšega neumetnostnega besedila (ob izhodiščnem neumetnostnem besedilu) ali pisnega medbesedilnega vrednotenja neumetnostnih besedil.

Pouk slovenščine je zasnovan celostno, tako da posameznih vsebin/zmožnosti (zaradi njihovega prepletanja oziroma soodvisnosti/povezanosti) pri preverjanju ni mogoče izločiti.

Podrobnejše informacije o nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine v 9. razredu najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra na povezavi tukaj. Na navedeni povezavi najdete tudi informacije o izvedbi NPZ iz slovenščine za tekoče šolsko leto ter stare izpitne pole, ki ne predstavljajo več izpitne tajnosti, učencem in učenkam pa so v pomoč pri preverjanju znanja.