Projektna skupina

Gradivo za izobraževanje na daljavo in njihovo usklajenost z veljavnim učnim načrtom za slovenščino v osnovni šoli (2018) je pripravila skupina za izobraževanje na daljavo predmeta slovenščina.

Vodja skupine: Vanja Kavčnik Kolar, Zavod RS za šolstvo (vanja.kavcnikkolar@zrss.si):

  • dr. Vesna Jurač, Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika,
  • Mateja Jankovič Čurič, Osnovna šola Artiče,
  • Nataša Špolad Manfreda, Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid.