3_Podredno in priredno zložena poved_preverjanje znanja