4_Ločno in stopnjevalno priredje - samovrednotenje