T. Partljič, Moj ata, socialistični kulak_navodila za učenca1